> PSALMEN: VORIGE | VOLGENDE

Stacks Image 386

Vrijheid

Psalm 86

2011
100 x 100 cm

U hebt mijn ziel bevrijdt uit de dood. De vlinder is een symbool van de bevrijde ziel.
Want U bent barmhartig en genadig, lankmoedig en goedertieren en waarheid.

Lankmoedigheid is ruimtelijke goedheid. Dat zijn de zeven gouden lijnen die naar buiten wijzen. Goedertieren is goedheid in het verbond. De drie druppels water van de doop. Waarheid is het ondoorgrondelijke licht van de zeven vlammen van licht. Genadig is de doorboorde hand in het licht. Barmhartigheid is de lelie die zich buigt