> THEMA'S: VORIGE | VOLGENDE

Stacks Image 12

De Bergrede II


2013
140 x 180 cm

Jezus spreekt de bergrede uit. Hij begint Zijn verhaal met de zaligsprekingen. Zalig zijn..
Hij benoemt 9 zaligheden. Die zaligheden zijn verbeeldt in het schilderij.

‘De armen van Geest.’ De vrouw linksboven met haar hand aan het hoofd.
‘Die treuren.’ De man rechtsachter Jezus met het hoofd gebogen en steunend op zijn hand.
‘De barmhartigen.’ De vrouw die de treurende ondersteunt.
‘De zachtmoedigen.’ De vrouw rechtsonder met haar handen op het hart gevouwen.
‘De hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid.’ De man met het lege glas en bord.
‘De vervolgden om Jezus wil.’ De kruisdrager.
‘De reinen van hart die God zullen zien.’ Man met hand onder het oog.
‘De vreedzamen.’ Man met duif.
‘De vervolgden om de gerechtigheid.’ Man met weegschaal.