> THEMA'S: VORIGE | VOLGENDE

Stacks Image 198

Gethsemané


2016
140 x 120 cm

Jezus zwoegt in Gethsemané als Hij weet dat Hij die nacht zal worden verraden om te worden gekruisigd. En bij Hem komt een Engel die Hem ondersteunt.

(Naar een ets van Rembrandt)